Atentie yellow

Strategia judetului Ilfov in domeniul energiei 2018-2015 poate fi consultată pdfaici .

Eventuale observatii de la cetateni se pot transmite pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urbanism si cadastru

Program de lucru cu publicul
   
Luni 8:30-16:30
Marti 8:30-16:30
Miercuri Teren
Joi 8:30-16:30
Vineri Nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021/350.12.58 sau 021/315.09.83

 

Autorizatii de construire emise de Primaria Branesti

 

pdfAUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2015

pdfAUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2016

2017:

pdfsituatii ianuarie 2017.pdf

xlssituatie autorizatii construire- desfiintare sau prelungire - februarie.xls

xlsSituatii autorizatii construire - desfiintare sau prelungire - martie.xls

xlssituatie autorizatii construire-desfiintare sau prelungite -aprilie.xls

 

Certificate de urbanism emise de Primaria Branesti

 

pdfCERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2015

pdfCERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2016

2017:

xlssituatie certificate de urbanism emisa sau prelungite - februarie.xls

xlssituatie certificate emise sau prelungite - martie.xls

xlssituatie certificate de urbanism emise sau prelungite - aprilie.xls

 

Servicii oferite

 

 Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici. 

1.  Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar/ imputernicit/ arhitect;
 2. COPIE C.I.;
 3. ACT DE PROPRIETATE – copie;
 4. CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
 5. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI ) - original si valabil;
 6. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 7. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

2.  Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar sau arhitect;
 2. COPIE C.I.;
 3. Certificat Urbanism - in copie si original ;
 4. ACT DE PROPRIETATE – copie legalizata la notariat;
 5. CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
 6. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI) - original si valabil;
 7. PROCES VERBAL DE TRASARE IN STEREO 70;
 8. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 9. AVIZE CONFORM  Certificat Urbanism – in copie si in original;
 10. PROIECT IN FAZA D.T.A.C.(ARHITECTURA, REZISTENTA, INSTALATII) - 2 exemplare  in original;
  1. STUDIU GEOTEHNIC - 2 exemplare  in original;
  2. DOVADA ACHITARII TAXELOR;

 

 1. *REFERATE VERIFICATORI AUTORIZATI – dupa caz;
 2. *EXPERTIZA TEHNICA- dupa caz.

 

3.  Emiterea autorizatiei de bransare la reteaua de gaze naturale

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransare la reteaua de gaze:

 1. CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
  1. COPIE C.I.;
  2. ACT DE PROPRIETATE – copie;
  3. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
  4. PROIECT ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALATIE DE UTILIZARE- in copie si in original;
  5. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

4.  Emiterea autorizatiei de bransament electric

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransament electric:

 1. CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
 2. COPIE C.I.;
 3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
 4. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 5. PROIECT DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA- in copie si in original;
 6. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

5.  Emiterea extraselor de plan parcelar

Acte necesare obtinerii extrasului de plan parcelar:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE PROPRIETATE – in copie.
 3. ACT DE IDENTITATE – in copie.

 

6.  Emiterea adeverintelor

Acte necesare obtinerii adeverintelor :

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE IDENTITATE – in copie.
 3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
 4. CADASTRU si INTABULARE - dupa caz.

 

7.  Modificare titlu proprietate

Acte necesare modificarii tilului de proprietate :

 1. Cerere semnata de titular/mostenitori;
 2. Acte identitatate ale titularului sau mostenitorilor;
 3. Acte de stare civila ale mostenitorilor pentru demonstrarea filiatiei;
 4. Titlul de proprietate in original.

* Titlurile de proprietate care au intrat in circuitul civil sau pentru modificare de amplasament intr-un titlu, este necesara o hotarare judecatoreasca;

** In functie de modificarile dorite, se pot solicita acte suplimentare.

 

Regulamente

Regulament local privind informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

 • Mobil: 0371.304.704
 • Fix: 021.315.09.83

Tehnologii folosite

 • php
 • jquery
 • git
 • html5
 • js
 • sql
 • python
 • java
 • node
 • post