Urbanism si cadastru

Program de lucru cu publicul
   
Luni 8:30-16:30
Marti 8:30-16:30
Miercuri Teren
Joi 8:30-16:30
Vineri Nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021/350.12.58 sau 021/315.09.83

 

Autorizatii de construire emise de Primaria Branesti

 

pdfAUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2015

pdfAUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2016

 

Certificate de urbanism emise de Primaria Branesti

 

pdfCERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2015

pdfCERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA BRANESTI 2016

 

Servicii oferite

 

 Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici. 

1.  Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar/ imputernicit/ arhitect;
 2. COPIE C.I.;
 3. ACT DE PROPRIETATE – copie;
 4. CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
 5. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI ) - original si valabil;
 6. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 7. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

2.  Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar sau arhitect;
 2. COPIE C.I.;
 3. Certificat Urbanism - in copie si original ;
 4. ACT DE PROPRIETATE – copie legalizata la notariat;
 5. CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
 6. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI) - original si valabil;
 7. PROCES VERBAL DE TRASARE IN STEREO 70;
 8. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 9. AVIZE CONFORM  Certificat Urbanism – in copie si in original;
 10. PROIECT IN FAZA D.T.A.C.(ARHITECTURA, REZISTENTA, INSTALATII) - 2 exemplare  in original;
  1. STUDIU GEOTEHNIC - 2 exemplare  in original;
  2. DOVADA ACHITARII TAXELOR;

 

 1. *REFERATE VERIFICATORI AUTORIZATI – dupa caz;
 2. *EXPERTIZA TEHNICA- dupa caz.

 

3.  Emiterea autorizatiei de bransare la reteaua de gaze naturale

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransare la reteaua de gaze:

 1. CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
  1. COPIE C.I.;
  2. ACT DE PROPRIETATE – copie;
  3. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
  4. PROIECT ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALATIE DE UTILIZARE- in copie si in original;
  5. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

4.  Emiterea autorizatiei de bransament electric

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransament electric:

 1. CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
 2. COPIE C.I.;
 3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
 4. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
 5. PROIECT DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA- in copie si in original;
 6. DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

5.  Emiterea extraselor de plan parcelar

Acte necesare obtinerii extrasului de plan parcelar:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE PROPRIETATE – in copie.
 3. ACT DE IDENTITATE – in copie.

 

6.  Emiterea adeverintelor

Acte necesare obtinerii adeverintelor :

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE IDENTITATE – in copie.
 3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
 4. CADASTRU si INTABULARE - dupa caz.

 

7.  Modificare titlu proprietate

Acte necesare modificarii tilului de proprietate :

 1. Cerere semnata de titular/mostenitori;
 2. Acte identitatate ale titularului sau mostenitorilor;
 3. Acte de stare civila ale mostenitorilor pentru demonstrarea filiatiei;
 4. Titlul de proprietate in original.

* Titlurile de proprietate care au intrat in circuitul civil sau pentru modificare de amplasament intr-un titlu, este necesara o hotarare judecatoreasca;

** In functie de modificarile dorite, se pot solicita acte suplimentare.

 

Regulamente

Regulament local privind informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

 • Mobil: 0371.304.704
 • Fix: 021.315.09.83

Tehnologii folosite

 • php
 • jquery
 • git
 • html5
 • js
 • sql
 • python
 • java
 • node
 • post